× Anasayfa HakkımızdaÇözümlerimiz Referanslarİletişim
İletişim Danışmanlığı

 

Medya İlişkileri Yönetimi 

Markör, iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, hedef kitle ve sosyal paydaşlara yönelik doğru mesajlar belirler. Bu mesajların doğru iletişim kanalları oluşturarak, doğru zamanda kamuoyuna iletilmesini sağlar. Yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın bütünleşik kullanımına yönelik bir medya ilişkileri yönetimi izler ve iş ortaklarının kurumsal ve bireysel olarak farkındalık yaratmalarına katkıda bulunur.

Etkinlik Yönetimi

Markör, iş ortaklarının sosyal paydaşlarına yönelik olan ve hedef kitle nezdinde bilinirliğini artırmasına katkı sağlayan özgün etkinlikler önerir. Lansman, basın toplantısı, açılış, seminer, bayi toplantısı, sosyal medya, kültür-sanat, vb etkinlikleri, iş ortaklarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda planlar ve yönetir; konsept tasarlar, zaman akışı belirler, projelendirir, bütçelendirir, tedarik eder. Tüm etkinliklerin ölçümleme ve değerlendirmelerini raporlar. İnovatif fikirlerle yönetilen etkinlikler, hedef kitleler üzerinde davranış değişikliği yaratır.

 

Kurum İçi İletişim Yönetimi

Markör, çalışanın en değerli sermaye olduğu bilinciyle iş ortaklarının kurum içi faaliyetlerini planlar ve yönetir. Sinerjik, ‘biz’ anlayışlı, ekip ruhu taşıyan, ortak akılla hareket eden profesyonellerin müşteri memnuniyeti ve itibar algısına büyük etkisi olduğuna inanır. Verimli, katılımcı, sadık ve mutlu çalışanlar için stratejiler geliştirir. İş ortaklarının misyon, vizyon ve kurum kültürlerinin çalışanlara benimsetilmesi ve çalışanların kuruma olan aidiyet duygularının pekiştirilmesi için çeşitli etkinlikler ve eğitimler organize eder.

 

Sponsorluk Yönetimi

Markör, iş ortaklarının markalaşma stratejilerinin ‘duygu’ temeline dayandığı günümüz dünyasında, algı farkındalığı yaratmanın en etkili yollarından birinin sponsorluk olduğuna inanır. İş ortaklarının hedef ve ihtiyaçlarına yönelik ‘destekleyicilik’ faaliyetleri planlar ve uygular. Ayrıca, mevcut sponsorluk tekliflerini stratejik iletişim planı çerçevesinde değerlendirir, iş ortaklarına önerir.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Markör, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi’nin globalleşen dünyadaki en etkin iletişim araçlarından biri olduğuna inanır. İş ortaklarının tüm sosyal paydaşlarına, kendi çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için sosyal sorumluluk projeleri üretir, planlar ve uygular. Ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal alandaki bu projelerin hem toplumsal hem kurumsal anlamda çift taraflı yarar sağlaması için gerekli olan diğer iletişim araçlarını sürece entegre eder. 

Markör, iş ortaklarının hedefleriyle örtüşecek samimi, uzun soluklu ve sürdürülebilir sosyal projeler ile itibar ve marka değerinin artmasına yardımcı olur.

 

Raporlama

Markör, stratejik ve kurumsal iletişim yönetimi sürecinde gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin nicelik olarak değerlendirme ve raporlanması yerine niteliğe önem veren bir yaklaşım izler. Sistematik, şeffaf ve ölçülebilir metotlar ile gerçekleştirilen değerlendirmeler titizlikle raporlanır, iş ortaklarına sunulur.