× Anasayfa HakkımızdaÇözümlerimiz Referanslarİletişim
Marka Yönetimi

 

Markör, Türkiye’den ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak için çalışır.

Başta Antalya olmak üzere, Türkiye’nin dört bir köşesinden markaların ulusal ve uluslararası bilinirlik seviyesine ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapar.

Markanın bir çatı olduğuna inanır.

Bu çatının altında yapılacak her aktivite için marka ile uyumluluk kriterini gözetir.

Marka yönetimi için ihtiyaç duyulabilecek önemli hizmetleri bünyesinde topladığı için yapılacak tüm faaliyetlerde etkin ve sonuç odaklı stratejiler üretir.

 

Kendisini, marka yönetimi için beraber çalıştığı yapının bir parçası olarak düşünür, bu paralelde davranır ve gözetir.

Markör, yerel, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, hedefleri belirlenmiş markalar yaratmayı amaç edinmiştir.

Profesyonel, sürdürülebilir, ölçümlenebilir, hesap verebilir stratejiler ve kampanyalar yaratır, uygular, takip eder ve ölçümler.

Markaların stratejilerini belirlerken, sektörü inceler, sosyolojik açıdan araştırmalar yapar, en uygun ve etkili konumlandırmaya karar verir.

Duruma özel çalışmalar yapar. Aslında satın alınanın duygu olduğunu bilir, ürünün hitap ettiği kitlenin ne hissedeceğini tespit eder veya bu duyguya özel ürün geliştirir.

Marka için, mevcut ve muhtemel müşterileri ile diyalog kurabilieceği platformlar oluşturur.

 

Bu kapsamda;

• Marka Danışmanlığı

• İsimlendirme Çalışmaları

• Marka Kimliği Oluşturma

• Konumlandırma Hizmetleri

• Konsept Tasarımı

• Alt Marka oluşturma

• Marka Denetimi

 

Hizmetlerini sunar.